GRUPA FIOŁKI

  


Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza ks. Wojciech B. 

 Rytmika  mgr Agnieszka Cz.

 

 

 

MAJ

 

Założenia dydaktyczno- wychowawcze: 


 

Okres sensytywny: LICZENIE

 

Tematyka tygodni:

I Tydzień flagi

II Poznajemy stolicę Warszawę

III – IV Dzień Mamy 


-rozwijanie poczucia przynależności narodowej

-utrwalanie wiadomości o symbolach Polski

-zapoznanie z informacjami dotyczącymi stolicy Polski, oglądanie galerii korytarzowej Warszawa, przedstawienie historii miasta, legend oraz ciekawostek, oglądanie zdjęć przedstawiających zabytki, znane i ważne miejsca, przedstawienie znanych osób żyjących i pracujących w Warszawie, wyjaśnienie terminów takich jak :prezydent, pałac prezydencki , zapoznanie z herbem, oglądanie scenki teatralnej związanej ze stolicą Polski

-wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz  samodzielne zabawy

-kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem

-rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu

-stwarzanie warunków do samodzielnego wykonywania prezentów dla Mam, rozwijanie umiejętności planowania swojej pracy

-wzmacnianie rodzinnych więzi uczuciowych

-utrwalanie poprawnych postaw adekwatnych do sytuacji np. przedstawienie

-prezentowanie swoich umiejętności podczas występu z okazji Dnia Mamy, kultywowanie tradycji

-przełamywanie strachu przed publicznym wystąpieniem

- utrwalanie stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania się wobec innych

-uświadamianie potrzeby niesienia pomocy przy różnych prostych pracach domowych

- rozwijanie umiejętności liczenia podczas zabaw organizowanych jak i zabaw swobodnych