GRUPA FIOŁKI

  


Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza ks. Wojciech B. 

 Rytmika  mgr Agnieszka Cz.

 

 

 

LIPIEC

 

Założenia dydaktyczno- wychowawcze: 


 

Okres sensytywny: RADOŚĆ 

 

Tematyka tygodni:

I Lato jesteśmy bezpieczni podczas wakacji

II Moje podwórko

III Gdzie spędzamy wakacje?

IV Chciałbym zostać sportowcem


  

- Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów 

-bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw, 

-bezpieczne korzystanie z kąpielisk: basenów, jezior, morza, ostrożna zabawa na plaży, w tym plaży miejskiej MTP,

- Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi „  Jak wygląda podwórko?”, próby opisywania zabaw i gier opartych na zasadach np.: klasy itp.,

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, słuchanie opowiadania Z. Staneckiej „Basia i podróż”, „Basia i biwak”

- Kształtowanie sprawności ruchowej i motoryki dużej podczas zabaw na świeżym powietrzu przy użyciu różnych zabawek: piłki, skakanek, rowerków biegowych itp.

- Rozmowa przy mapie ściennej przedstawiającej Polskę: góry, morze, rzek, jezior

- Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych, piosenka „ Bursztynek, bursztynek…”

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych w myśl zasady „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”: uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu, z elementami bieżnymi, skocznymi, orientacyjno-porządkowymi, czworakowania, chwytu, rzutu przy użyciu różnego sprzętu sportowego