GRUPA SŁONECZNIKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M. 

Katecheza Anna W.

 Rytmika mgr Agnieszka Cz. 

 Logopeda mgr Jolanta S. 

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna mgr Barbara P. 

 

 

  

LISTOPAD


Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

Okres sensytywny: CZYTANIE

 

Tematy tygodni:   

I Jesienna szaruga

II Mój dom i moje miasto

III Czyste powietrze wokół nas

IV Tydzień Pluszowego Misia

V Urządzenia elektryczne


- Zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia święta Wszystkich Świętych.

- Rozpoznawanie i nazywanie uczuć.

- Kształcenie umiejętności rozpoznawania oznak późnej jesieni.

- Wprowadzanie prostych wyrazów do czytania globalnego wg G. Domana. Czytanie prostych wyrazów ze wskaźnikiem.

- Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych. Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.

- Zapoznanie z budową domu: piwnica, parter, I piętro, strych. Zainteresowanie planem swojego mieszkania. Poznanie różnych domów: dom jednorodzinny, blok, wieżowiec, zabytkowa kamienica.

- Rozwijanie orientacji na kartce papieru.

- Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy słuchowe, określanie pierwszej i ostatniej głoski.

- Utrwalanie nazwy swojej miejscowości, adresu zamieszkania.

- Zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia Święta Niepodległości.

- Słuchanie „Legendy o św. Marcinie”. Nawiązanie do tradycji korowodu ze św. Marcinem w naszym mieście. Wypiek i degustacja rogali świętomarcińskich.

 - Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku. Zwiększanie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.

- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania bajek i baśni oraz umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.

- Zachęcanie do podejmowania własnych eksperymentów graficznych: farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, itp.

- Prezentowanie przez dzieci swoich pluszowych misiów i opowiedzenie o nich.

- Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek

- Zapoznanie z historią pluszowego misia.

- Poznanie różnych ciekawostek z życia niedźwiedzi.

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, tworzenia zbiorów, przeliczania elementów zbiorów oraz umiejętności dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej.

- Ważenie misia, mierzenie (na różne sposoby) porównywanie wielkości, próby włożenia pluszaków do pudełek o różnych wielkościach.

-  Zapoznanie ze sposobami oświetlenia pomieszczenia dawniej i obecnie. Zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych w domu. Omówienie zasad BHP podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

- Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia oraz słuchu poprzez rozwiązywania różnorodnych  zagadek.

- Kształtowanie sprawności fizycznej.