GRUPA SŁONECZNIKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M. 

Katecheza Anna W.

 Rytmika mgr Agnieszka Cz. 

 Logopeda mgr Jolanta S. 

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna mgr Barbara P. 

 

 

  

WRZESIEŃ


Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

Okres sensytywny: PORZĄDEK

 

Tematy tygodni:  

I  i II  Witaj Przedszkole. Przedszkole drugi dom.

     III Uliczne sygnały. Bezpieczna droga do przedszkola.

IV Nadeszła jesień. 

 

 • Powitanie, wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi, prawidłowego budowania zdań- opowiadanie o wakacjach.
 • Przydział i utrwalanie nowych znaczków w szatni oraz szafek w sali.
 • Zapoznanie z salą grupy oraz z wszelkimi zmianami, jakie zaszły w przedszkolu podczas wakacji.
 • Rozwijanie postawy współgospodarza placówki przedszkolnej – szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 • Integrowanie zespołu dziecięcego, budowanie pozytywnych relacji między dziećmi, tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu.
 • Opracowanie kodeksu grupy.
 • Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się przy jedzeniu.
 • Poznawanie i kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowym (poprawne zachowanie się  w miejscach  publicznych: na chodniku, na przejściu dla pieszych, na przystanku, w drodze do  przedszkola, posiadanie elementów odblaskowych),  zachowanie bezpieczeństwa podczas  spaceru.
 • Poznawanie różnych środków transportu oraz wybranych pojazdów specjalistycznych, w tym karetki pogotowia, policji, straży pożarnej.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku.
 • Wyrabianie pozytywnych nawyków żywieniowych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów.
 • Kształtowanie umiejętności łączenie ze sobą różnorodnego materiału przyrodniczego.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wprowadzanie prostych wyrazów do czytania globalnego.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • Rozwijanie słuchu i poczucia rytmu, wdrażanie do aktywnego śpiewania piosenek i wypowiadania się na ich temat.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania zabawek, swoich rzeczy w szatni oraz utrzymania ładu i porządku w swojej szafce w sali.

 

 

Piosenka „Przedszkole – drugi dom”

Przyszły dzieci do przedszkola

i z uśmiechem się witają.

Nikt, nie smuci się, nie dąsa,

wszyscy dobry humor mają.

 

Ref.: Bo przedszkole to jest świetna sprawa.

Bo w przedszkolu jest ruch i zabawa.

Bo w przedszkolu przyjaciele są.

Bo przedszkole jest jak drugi dom.

 

Maszerują przedszkolaki

tuż za panią, równo w rzędzie.

Zaraz wejdą do swej sali

i zabawa świetna będzie

 

Ref.: Bo przedszkole...

 

A tam już czekają klocki,

gry planszowe, misie, lale.

Tutaj znajdzie coś dla siebie

ciekawego każdy malec.

 

Ref.: Bo przedszkole...

 

 


Piosenka „ Taniec sprzątaniec”

W naszym przedszkolu dziś zamieszanie

krzyczą dzieciaki "Precz z bałaganem!"

Czy to zabawa? Czy jakiś taniec?

Tak to jest taniec. Taniec sprzątaniec.

 

ref. Hop, do góry na półeczkach, szuru - buru pod szafkami.

Każdy sprząta, nie marudzi. Tańczą dzieci z miotełkami.

Szastu - prastu w lewo, w prawo. Jeszcze zajrzyj w tamten kątek.

Teraz wszystko poukładaj, zaraz będzie tu porządek.

 

Myj ręce, zęby to dobra rada.

Co dzień być czystym, zawsze wypada.

I o porządku nie zapominaj.

Zatańcz z miotełką, ciało wyginaj!