GRUPA SŁONECZNIKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M. 

Katecheza ks. Wojciech B. 

 Rytmika mgr Agnieszka Cz. 

 Logopeda mgr Jolanta S. 

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna mgr Barbara P. 

 

 

  

LIPIEC


Założenia dydaktyczno- wychowawcze:

 

 

Okres sensytywny: Gdy symboliczne oraz zabawy oparte na zasadach

 

Tematy tygodni:  

I Wakacyjne eksperymentowanie

II Tato już lato – bezpieczne zabawy wakacyjne

III Artystyczne pasje

IV Jestem sportowcem


 

  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, aktywnego poznawania świata, także przez doświadczenie, wnioskowania, realizowane eksperymenty fizyczne oraz chemiczne.
  • Kształtowanie rozumienia pojęć czasowych poprzez opowieści wakacyjne przeszłe i planowane – przyszłe. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi, wzbogacanie słownika oraz doskonalenie mowy komunikacyjnej, poprawnej pod względem gramatycznym. Wypowiedzi z użyciem plansz krajobrazowych.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania przeżyć  i wiedzy o świecie w plastycznych pracach dowolnych oraz na temat określony. Stwarzanie sytuacji do podejmowania prób łączenia różnych rodzajów ekspresji: praca plastyczna z piosenkami wakacyjnymi „Bursztynek” oraz „O czym szumi muszelka”
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych – książka źródłem wiedzy i przeżyć. Opowieść wakacyjna
    „Puc, Bursztyn i goście” Jana Grabowskiego
  • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w budynku oraz poza terenem przedszkola. Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw, z kąpielisk: basenów, jezior, morza, ostrożna zabawa na plaży, w tym plaży miejskiej MTP.
  • Zabawy sportowe: hokej halowy oraz na trawie, gry w dwa ognie, piłkę nożną, ręczną, koszykową. Zabawy z użyciem kul papierowych, butelek, gry w kręgle.