GRUPA SŁONECZNIKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M. 

Katecheza ks. Wojciech B. 

 Rytmika mgr Agnieszka Cz. 

 Logopeda mgr Jolanta S. 

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna mgr Barbara P. 

 

 

  

MAJ


Założenia dydaktyczno- wychowawcze:

 

 

Okres sensytywny:LICZENIE I PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA

 

Tematy tygodni:  

I Jestem Polakiem i Europejczykiem

II Polska – mój dom

III Łąka i jej mieszkańcy

IV Święto Mamy

V Dziecięce przyjaźnie


 Realizowane tematy dodatkowe:

Podróżuję po Warszawie

Projekt: Buty 

 

  • Kształtowanie rozumienia pojęć czasowych
  • Wzmacnianie więzi rodzinnej poprzez świadome uczestnictwo w pracach codziennych rodziny
  • Kształtowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych, jak analiza i synteza, porównywanie i uogólnianie
  • Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi, wzbogacanie słownika oraz doskonalenie mowy komunikacyjnej, poprawnej pod względem gramatycznym
  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, aktywnego poznawania świata, także przez doświadczenie, wnioskowania
  • Nabycie umiejętności pracy z tabelą, poznanie elementów badań statystycznych
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania przeżyć  i wiedzy o świecie w pracach dowolnych i na temat określony
  • Stwarzanie sytuacji do podejmowania prób łączenia różnych rodzajów ekspresji
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych – książka źródłem wiedzy i przeżyć
  • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w budynku oraz poza terenem przedszkola