GRUPA STOKROTKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza  ks. Wojciech B.

Rytmika  mgr Agnieszka Cz. 

 

 

 

MAJ

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

Okres sensytywny: LICZENIE 


I – Tydzień Flagi i Symboli Narodowych

- Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami ,

- oglądanie flagi i zapamiętywanie jej kolorów,

- poznanie hymnu Polski,

- kształtowanie pamięci,

- kształcenie postaw patriotycznych,

- łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej,

- kształtowanie form organizacyjnych: w parach, w rzędzie, w kole z określoną liczbą dzieci, w dwuszeregu.

 

II – Warszawa to nasza stolica

- Poznanie legend ,opowiadań i wierszy, których treść związana jest z Warszawą,

- poznanie ludzi kultury i nauki pochodzących z Warszawy,

- praca z mapą Polski i mapą Warszawy,

- poznanie herbu Warszawy i jego symboliki ,

- oglądanie zdjęć i ilustracji na temat Warszawy,

- porównywanie liczebności zbiorów poprzez liczenie

- poznanie ważniejszych miejsc i zabytków Warszawy

- określanie  kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach i

historyjkach obrazkowych,


III – Taniec , piosenka, teatr.

- Słuchanie śpiewu kobiety, mężczyzny, chóru; rozpoznawanie ich głosów,

- rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie,

-  estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

- uczestniczenie w twórczym tańcu według metody Batti Strauss,

- wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów,

- wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych do akompaniowania podczas śpiewania piosenek i kształtowania umiejętności liczenia,

- przygotowanie scenki teatralnej z okazji Dnia  Mamy,

- kształtowanie wyraźnej mowy,

- wsłuchiwanie się podczas spacerów alejkami parku w odgłosy śpiewu ptaków,


IV – Moja Mama.

- Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny,

-  włączanie się do wykonywania domowych prac porządkowych poprzez pomoc mamie,

- sprawianie radości mamie poprzez obdarowywanie Jej wykonanym samodzielnie upominkiem,

- przełamywanie nieśmiałości podczas występu z wierszami, piosenkami , inscenizacjami z okazji Dnia Mamy,

- wspólne tworzenie książki ,, Moja Mama”,

- kształtowanie dłuższych wypowiedzi na dany temat,

- kształtowanie umiejętności  dodawanie i ujmowania,

- doskonalenie umiejętności spostrzegawczości ( szukanie podobieństw i różnic).

 

 

Piosenka ,,Życzenia dla Mamy”

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko
Mama nas zawsze przytuli
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie
I dziurę zaszyje w koszuli

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy

Mama nie gniewa się nigdy na dzieci
Zawsze o nich pamięta
Ty też dla mamy bądź taki kochany
Na co dzień nie tylko w święta

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy x2