GRUPA STOKROTKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza  ks. Wojciech B.

Rytmika  mgr Agnieszka Cz. 

 

 

 

LIPIEC

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

Okres sensytywny: RADOŚĆ 


 

Tematy tygodni:

 Lato- jesteśmy bezpieczni podczas wakacji.

Wakacyjne zabawy.


 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 

- Powitanie dzieci z Przedszkola nr 39,

- zapoznanie się dzieci poprzez zabawy integracyjne, przedstawianie się, zabawy z imionami,

- poznanie upodobań swoich kolegów i koleżanek,

- zapoznanie nowych dzieci ze zwyczajami panującymi w przedszkolu,

- utrwalanie zasad  kodeksu  grupowego,

- zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,

- zapoznawanie ze sposobami spędzania wolnego czasu na wakacjach,

- uświadomienie  zagrożeń  związanych z  wakacyjnym odpoczynkiem,

- bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw,

poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,

- obserwowanie zjawisk atmosferycznych i zmian zachodzących w

przyrodzie  w okresie lata,

- rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne,

- rozwijanie sprawności manualnej i artystycznej,

- rozwijanie rozwoju fizycznego, koordynacji wzrokowo ruchowej i równowagi,

- rozwijanie zainteresowań sportowych  u dzieci poprzez grę w hokeja, koszykówkę, piłkę nożną i innych związanych z zainteresowaniami dzieci ,

- umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczno- ruchowe i taneczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, chusty animacyjnej, przyborów oraz śpiewanie piosenek i słuchanie muzyki klasycznej

- kontakt z książką: codzienne głośne czytanie dzieciom, zabawy w kąciku książek, wypowiadanie się nt. wysłuchanego tekstu, wprowadzanie w zabawach wyrazów do czytania globalnego

- organizowanie zabaw matematycznych oraz gier np. „Bingo”, „Memory”, ”Domino”  „Uno”, gry planszowe,

- organizowanie zabaw plastycznych, badawczych, kulinarnych, konstrukcyjnych,

- czerpanie radości ze wspólnych zabaw w przedszkolu i na świeżym powietrzu.