GRUPA STOKROTKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza  Anna W. 

Rytmika  mgr Agnieszka Cz. 

 

 

 

LISTOPAD

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

Okres sensytywny: CZYTANIE

 

 

Tematy tygodni: 

I Teatr światła i cieni

II A deszcz pada i pada. Bajki i baśnie pod parasolem

III Projekt „Jabłko”

IV Projekt „Jabłko”

V Urządzenia elektryczne

 

 

•Kształtowanie postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym i przyrodniczym.

•Zwracanie uwagi dzieci w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne i zachodzące między nimi związki przyczynowe z wykorzystaniem jabłek.

•Pobudzanie inwencji twórczej dziecka poprzez wyrażanie przeżyć i wiedzy o świecie w powiązaniu z poznawanym otoczeniem przyrodniczym i artystycznym. Wyrabianie wrażliwości na wartości artystyczne w sztuce. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych podczas prac z jabłkami.

•Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą, godłem i hymnem Polski.

•Wdrażanie do przestrzegania zasad życia zbiorowego i szacunku dla pracy.

•Kształtowanie umiejętności dokonywania w toku działania prostych operacji umysłowych: klasyfikowania, uogólniania i odnajdywania związków przyczynowo-skutkowych z użyciem jabłek jako liczmanów.

•Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego podczas zabaw oraz wyjść.

•Zaznajamianie dzieci z użytecznymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Zaznajomienie dzieci ze źródłami energii.


Piosenka „Jabłko”       

1. Nad polami, nad lasami

wędrowało słonko.

Przystanęło, zajaśniało

nad naszą jabłonką

Przystanęło, zajaśniało

nad nasza jabłonką


2. Rzuca słonko na jabłonkę

tysiąc swych promieni

I już tysiąc na jabłonce

jabłek się rumieni.

I już tysiąc na jabłonce

jabłek się rumieni.


3. O, upadło jabłko duże,

pełne dłonie obie.

O, jak pachnie, nie wytrzymam,

chyba zjem je sobie.

O, jak pachnie, nie wytrzymam,

chyba zjem je sobie.