ROZKŁAD DNIA

 

 

6:00- 8:30 Zbieranie się dzieci,zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna z dzieckiem oraz rozmowy kierowane i swobodne.   


8:30-9:00 Ćwiczenia ruchowe oraz zabawy integrujące grupę, przygotowania do śniadania.   


9:00-9:30 Śniadanie, czynności higieniczne i samoobsługowe. 


9:30- 11:30 Realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań i przy stolikach, spacer i zabawy na świeżym powietrzu.   


 11:30-12:00 I danie obiadu + zdrowa przekąska, czynności higieniczne i samoobsługowe.   


12:00- 13:30  Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, relaksacja-w przypadku Fiołków leżakowanie.Słoneczniki i Stokrotki realizowane są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.  


13:30- 14:00 II danie obiadu + deser, czynności higieniczne i samoobsługowe.  


14:00- 17:00 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna,wyrównanie ewentualnych deficytów,rozwijanie zdolności i zainteresowań.