Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

PLAN DALTOŃSKI
x

 

 

 

                        "Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, 
                        to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  
                        a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno."

                                                                                                         

                                                                                                                                                          Helen Parkhurst

 

 

 

 

 

Plan daltoński to idea, styl pracy i organizacji oddziału oparty na czterech podstawowych filarach:

 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • współpracy
 • refleksji

 

W myśl założeń planu daltońskiego tworzymy dla dzieci przyjazną przestrzeń edukacyjno-zabawową, która umożliwia przejrzystą organizację oraz samodzielne funkcjonowanie przedszkolaków. Korzystamy z tablic i pomocy dydaktycznych, które wizualizują zadania i obowiązki podopiecznych. Pozwala to na swobodę w wykonywaniu działań, we własnym tempie i czasie.

 

Samodzielność

 • dziecko potrafi planować, sprawdzać i oceniać swoją pracę;
 • potrafi rozwiązać napotkany problem;
 • dokonuje analizy i znajduje środki do pokonania trudności;
 • poszukuje informacji i testuje różne metody dojścia do określonego celu;
 • rozwiązuje małe problemy społeczne występujące w grupie;
 • chętnie podejmuje działania wymagające jego aktywności, ponieważ jest zmotywowane

 

Odpowiedzialność

 • dziecko przejmuje odpowiedzialność za własne inicjatywy;
 • odpowiada zarówno za wynik, jak i sam proces uczenia się;
 • jest autorem i kontrolerem procesu dochodzenia do wiedzy;
 • samodzielnie decyduje o rodzaju zadania, ilości czasu i sposobie jego wykonania;
 • czuje się odpowiedzialne za miejsce swojej pracy i pomoce potrzebne do wykonania zadania;
 • odpowiada przed innymi członkami oddziału za pełnione funkcje – dyżury

 

Współpraca 

 • dziecko potrafi współdziałać z każdym, nie tylko najbliższymi kolegami/koleżankami;
 • wspiera innych przy pracy, ale nie podaje gotowych rozwiązań;
 • umiejętnie dochodzi do kompromisów w sytuacjach konfliktowych;
 • działa zespołowo osiągając wspólny cel;
 • szanuje cudzą pracę, nie przeszkadza;
 • dba o pozytywną atmosferę pracy w grupie

 

Refleksja

 • dziecko dokonuje autoanalizy własnego zachowania i wykonanej pracy;
 • potrafi ocenić swoje postępy edukacyjne i osiągnięcia;
 • wskazuje swoje mocne i słabe strony;
 • ocenia swoje zachowanie, mając na uwadze zasady określone w oddziale.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.